en | fr | ru    
 




Family Keylogger - invisible keystroke logger.



Nakatagong panganib

Sa panahon ngayon ang internet ay itinuturing hindi lamang isang malaking network na nagdurugtong sa mga nakakatulong na impormasyon. Sa kasamaang palad, sa panahon ngayon ang internet ay itinuturing bilang pahamak. Maaari itong maging dahilan ng panloloko, at pagkakahiwalay ng landas ng mga kabataan at iba pang pahamak. Ang malaking porma ng mga ito ay ang mga chat rooms, porn sites, dating websites (na madalas ay bukas sa lahat) ay isa ngang natatagong pahamak para sa relasyon ng inyong pamilya at para na din sa kaligtasan ng inyong mga anak.Nowadays the internet is considered not only as worldwide network which serves as a great informational source. Unfortunately, these days the internet often represents danger. It can be a cause of cheating, the debauchery of youth and other incidents. The great variety of different chat-rooms, porn sites, dating websites (which are often open to all) represents hidden online danger for relationships in your family and for safety of your children.

Iniisip ng ibang tao na walang pahamak sa mga ganoong uri ng bagay at madalas ay nabibiktima ng ‘online dangers’ dahil sa kakitiran ng kanilang utak. Ngunit ang mga taong nakaka-alam sa maaaring idulot nito ay maaring iwasan ang anumang kaguluhan online.

Paano ka makakaiwas sa mga kapahamakan online? Simple lang ang sagot – Family Key Logger! Ang keyboard logger na ito ay nagrerecord lahat ng mga keystroke na ginagawa ng sinumang gumagamit ng computer mo habang ikaw ay wala. At lahat ng ito ay nakadetalye sa isang text file. Ang miyembro ng iyong pamilya ay hindi magsususpetsa ng kahit ano sapagkat ang keystroke recorder na ito ay hindi nila mapapansin. Sinasave din ng Family Keylogger ang mga impormasyon tungkol sa mga nasend na e-mail, navisit na website at mga nabuksang application. Nakakatulong ito sa paghuli ng nandadayang asawa o irecord ang mga impormasyon tungkol sa mga taong kinakausap ng iyong anak online, kapag wala ka sa inyong tahanan. Family Keylogger ang pinakamabisang proteksyon mula sa mga kapahamakan online!

Why Install Family Keylogger?

1. Sa tulong ng Family Keylogger maproprotektahan mo ang iyong mga anak mula sa kapahamakan online.

Sa panahon ngayon ang mga kabataan ay bumibista sa mga ‘chat room’ at mas gusto na makipagusap sa internet. Hindi nila nakikita ang kapahamakan sa pag-gamit ng mga ito sa kabila ng mga nakakabighaning ‘avatars’ ng kaniyang mga kausap. Ang mga kriminal ay nakakapanloko sa mga kabataan, katulad ng anak mo. Maaaring sabihin ng iyong anak sa ‘kaibigan’ niya ang numero ng inyong telepono, ang inyong address at iba pa. Ang ganoong uri ng impormasyon ay magagamit ng mga kriminal sa pag-gawa ng krimen.



Ang mga manloloko ay gumagamit ng internet upang makuha ang loob ng mga kabataan. Ang komunikasyon sa mga taong ganoon ay isa lamang patunay na may malaking kapahamakang ito ay maidudulot sa iyong anak. Sa kasamaang palad, marami na ang ebidensya kapag ang internet ay nagiging dahilan ng pagkakahiwalay ng landas ng mga kabataan. Siyempre kailangang mong sabihin saiyong anak ang tungkol sa lahat ng ito, ngunit susunod ba sa’yo ang anak mo at mapagkakatiwalaan, kaya nga’t hindi lang ang pagsabi sakanila tungkol sa bagay na ito ay hindi sapat!

Kung concern ka talaga sa seguridad ng iyong anak online, mabuting malaman mo anong website ang vinivisit ng anak mo at sinong mga tao ang kinakausap ng anak mo sa internet. Ngunit sa ganoong control ay masasaktan ang pakiramdam ng iyong anak. Isa pa ay hindi ka maaring mag “spy” sa iyong anak sa lahat ng panahon.

Paano mo maproprotektahan ang iyong mga anak? Ang keyboard recorder ay maaring gumana sa ‘stealth mode’ at impormahin ka sa mga website na vinivisit ng anak mo, upang maiwasan mo ang mga bastos na site. Makakakuha Karin ng impormasyon tungkol sa mga ‘internet friends’ ng iyong anak, upang maprotektahan mo sila mula sa pagkakaroon ng komunikasyon sa mga kriminal at pedophile. Sa ganitong paraan maipakikita mo ang concern mo tungkol sa kaligtasan ng iyong anak online at hindi sila magsususpetsa.

2. Sa tulong ng Family Keylogger mahuhuli mo ang nanloloko mong ka-relasyon.

Ang mga chatrooms at dating websites ay ginawa hindi lamang upang magkaroon ng mga kaibigan, ngunit upang magkaroon din ng kasintahan. Sa ganoong paraan ang iyong asawa, o kasintahan ay maloloko ka. Siyempre tiwala ang isa sa mga importanteng bagay sa mga relasyon, ngunit kung ang iyong asawa o kasintahan ay lagging bumibisita ng ganitong mga website, mas magandang Makita mo kung siya ba ay nanloloko sayo o hindi.



Ang asawa mo ba ay madalas nag-vivisit ng chat rooms? Gusto mo bang malaman kung anong isunusulat niya sa ibang tao? Gusto ba ng asawa mo ang bumisita sa mga dating websites? Ngayon mahuhuli mo na ang iyong kasintahan o asawa red handed!


Napakadaling hulihin ng mga nanlolokong ka-relasyon sa gamit ng Family Keylogger na ang misyon ay masolusyonan ang mga problema ng iyong pamilya na mayroong relasyon sa Interner.

Ang Family Keylogger ay huhulihin ang nanloloko mong karelasyon kahit na wala ka sa inyong tahanan. Siguradong magdedeny siya na siya ay nanloloko sayo, pero kalian mo malalaman ang katotohanan. Ang Family Keylogger ay magsasave ng mga impormasyon para sayo tungkol sa mga website na binibisita ng iyong kare-layon at tungkol sa mga taong kinakausap niya. Hindi makikita ng iyong karelasyon ang Family Keylogger. Ang ganitong ‘behavior’ ng program na ito ay makakatulong upang mahuli mo ang karelasyon mo na nanloloko sayo ng ganoong kadali. So kung gusto mong hulihin ang nanloloko mong asawa hindi mo na kailangan kumuha pa ng detective. Gamitin mo lang ang Family Keylogger! Siya ang magiging private detective mo 24-oras sa isang araw at medaling mahuhuli ang nanloloko mong karelasyon!